Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7368
Title: Giải pháp từ quan hệ lợi ích về cải tạo chung cư cũ TPHCM
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Chung cư cũ
Thiết kế cải tạo
Quan hệ lợi ích
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.26-30
Abstract: Cải tạo chung cư cũ ở TP.HCM nói riêng và các đô thị khác ở Việt Nam đều gặp phải nhiều khó khăn như xung đột lợi ích giữa các chủ thể, khó cân đối các mục tiêu phát triển đa chiều, và những bất cập về cơ chế và công cụ. Bài viết sử dụng cách tiếp cận về quan hệ lợi ích để thảo luận về các giải pháp tháo gỡ xung đột lợi ích giữa các bên trong mô hình hợp tác phát triển. Tình huống nghiên cứu ở chung cư Nguyễn Thiệt Thuật, Quận 3, TP.HCM minh họa tác dụng của các công cụ đánh giá tác động giao thông cùng nhiều lựa chọn về thiết kế có thể nâng cao tính khả thi cho việc cải tạo các chung cư cũ ở khu vực quá tải về hạ tầng giao thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7368
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.