Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73692
Title: Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa vụ Đông Xuân của nông hộ trên địa bàn quận Thốt Nốt
Authors: Nguyễn, Văn Ngân
Nguyễn, Thị Bích Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của các nông hộ trồng lúa trên địa bàn quận Thốt Nốt từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của các nông hộ sản xuất lúa ở quận Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ
Description: 56 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73692
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.