Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/736
Nhan đề: Thơ chống Mĩ - Bức tượng đài lịch sử
Tác giả: Trần, Mạnh Tiến
Từ khoá: Thơ chống Mĩ
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.26-31,44
Tóm tắt: Nhà thơ đồng thời là những chiến sĩ và nhiều chiến sĩ trở thành nhà thơ trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Không ít những cây bút đã ngã xuống hi sinh trong lửa đạn vì độc lập vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ các nhà thơ, các chiến sĩ mới xuất hiện trong thời hoa lửa bằng nhiệt huyết, tài năng, lòng yêu Tổ quốc, tình thương đồng bào, ý chí căm thù quân xâm lược và khát vọng hòa bình thống nhất đất nước đã tạo nên những bản anh hùng ca bất diệt.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/736
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_539.07 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.