Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73756
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đại lý thuế TTH
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch vụ Đại lý Thuế TTH (Công ty TNHH TM DV Đại lý Thuế TTH). Qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Description: 151 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73756
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.89 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.