Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73783
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng ở Sóc Trăng trên ứng dụng Lazada
Authors: Vương, Quốc Duy
Triệu, Yến Nhi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng và đề xuất giải pháp làm gia tăng lượng mua hàng trực tuyến của khách hàng. Tình hình mua hàng trực tuyến có tốt hay không so với kiểu mua hàng truyền thống.
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73783
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.