Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73784
Title: CTU MARKET PLACE - XÂY DỰNG DỊCH VỤ DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRÊN NỀN TẢNG SPRING BOOT
Other Titles: CTU MARKET PLACE - TO DEVELOP WEB SERVICES FOR RESEARCHERS ON THE SPRING BOOT PLATFORM
Authors: Trương, Minh Thái
Trần, Văn Thiện
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Các dự án nghiên cứu khoa học đang ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng do đó nhu cầu một nơi để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dự án nghiên cứu khoa học được đưa ra. Đồng thời cũng cần một nơi để tìm kiếm thông tin về các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học để đầu tư phát triển. Và từ đó “CTU Market Place” được bắt tay vào nghiên cứu và phát triển để giải quyết các nhu cầu trên. CTU Marketplace là hệ thống trực tuyến được được xây dựng trên nền tảng web đang rất phổ biến trong bối cảnh hiện tại. Hệ thống được chia ra thành 3 đề tài nghiên cứu chính và mỗi đề tài giải quyết một vấn đề của người dùng. Đề tài “CTU Market Place - Xây dựng dịch vụ dành cho nhà nghiên cứu trên nền tảng Spring Boot” cung cấp các chức năng đáp ứng nhu cầu về nơi giúp các nghiên cứu quảng bá thông tin của các dự án nghiên cứu khoa học. Đề tài “CTU Market Place - Xây dựng dịch vụ quản lý người dùng và sản phẩm trên nền tảng spring boot” cung cấp cho người dùng các chức năng quản lý giúp chứng thực, quản lý thông tin của dự án cũng như quản lý người dùng. Và cuối cùng đề tài “CTU Market Place - Xây dựng ứng dụng người dùng trên nền tảng React” cung cấp cho người dùng giao diện người giúp người có thể giao tiếp với hệ thống để thực hiện các chức năng. Đề tài “CTU Market Place - Xây dựng dịch vụ dành cho nhà nghiên cứu trên nền tảng Spring Boot” hướng đến nhóm người dùng là các nhà nghiên cứu, các sinh viên, giảng viên có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học và muốn quảng bá dự án rộng rãi và tìm kiếm cơ hội từ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư vào dự án. Đồng thời cũng là nơi trao đổi thông tin, kiến thức của những người có cùng đam mê thông qua các dự án, đề tài được đăng tải. Người dùng được cung cấp các chức năng như: xem thông tin, đăng tải các dự án nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng. Sau thời gian nghiên cứu và phát triển đề tài về cơ bản đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đạt được nhiều kết quả khả quan, đã đưa vào hoạt động thực tiễn và được sự phản ứng tích cực từ những người dùng đầu tiên. Hy vọng trong tương lai, nếu được tiếp tục thực hiện sẽ tích hợp thêm nhiều chức năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng.
Description: 111 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73784
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.