Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73789
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Dương, Anh Vũ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Tây Đô từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2021, qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Eximbank Chi nhánh Tây Đô trong thời gian tới.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73789
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.