Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73789
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Dương, Anh Vũ
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Tây Đô từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2021, qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Eximbank Chi nhánh Tây Đô trong thời gian tới.
Mô tả: 62 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73789
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.