Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73796
Title: CTU MARKET PLACE XÂY DỰNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ SẢN PHẨM TRÊN NỀN TẢNG SPRING BOOT
Other Titles: CTU MARKET PLACE - TO DEVELOP WEB SERVICES FOR USER AND PRODUCT MANAGEMENT ON THE SPRING BOOT PLATFORM
Authors: Trương, Minh Thái
Đoàn, Hoàng Tính
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực công nghệ thông tin cùng với đó là nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cuộc sống đặc biệt được chú trọng và trong số đó là nhu cầu về một nơi quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dự án nghiên cứu khoa học và cũng như nơi các nhà đầu tư có thể tìm kiếm được các dự án, đề tài tiềm năng. Nắm bắt được nhu cầu ấy hệ thống “CTU Market Place” đã ra đời nhằm để giải quyết các vấn đề nêu trên. CTU Market Place là hệ thống được được xây dựng trên nền tảng web đang rất phổ biến trong bối cảnh hiện tại. Hệ thống được chia ra thành 3 đề tài nghiên cứu chính và mỗi đề tài giải quyết một vấn đề của người dùng. Đề tài “CTU Market Place - Xây dựng dịch vụ dành cho nhà nghiên cứu trên nền tảng Spring Boot” cung cấp các chức năng các chức năng đáp ứng nhu cầu về nơi giúp các nghiên cứu quảng bá thông tin của các dự án nghiên cứu khoa học. Đề tài “CTU Market Place - Xây dựng dịch vụ quản lý người dùng và sản phẩm trên nền tảng Spring Boot” cung cấp cho người dùng các chức năng quản lý giúp chứng thực, quản lý thông tin của dự án cũng như quản lý người dùng. Và cuối cùng đè tài “CTU Market Place - Xây dựng ứng dụng người dùng trên nền tảng React” cung cấp cho người dùng giao diện người giúp người có thể giao tiếp với hệ thống để thực hiện các chức năng. Trong quyển luận văn này sẽ tập trung trình bày về đề tài “CTU Market Place - Xây dựng dịch vụ quản lý người dùng và sản phẩm trên nền tảng Spring Boot” với các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm nghiên cứu khoa học, quản lý các nhóm nghiên cứu và quản lý nội dung của trang web. Trang web được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện, đơn giản nhằm tạo sự dễ dàng cho người sử dụng.
Description: 136 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73796
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.