Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73821
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo tại Bạc Liêu
Authors: Vương, Quốc Duy
Phan, Kim Tuyết
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mức độ hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo và đồng thời đề ra những giải pháp giúp cho doanh nghiệp ngày càng am hiểu và làm hài lòng khách hàng hơn.
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73821
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.