Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73821
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo tại Bạc Liêu
Tác giả: Vương, Quốc Duy
Phan, Kim Tuyết
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích mức độ hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo và đồng thời đề ra những giải pháp giúp cho doanh nghiệp ngày càng am hiểu và làm hài lòng khách hàng hơn.
Mô tả: 79 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73821
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.