Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7384
Title: Eurowindow khẳng định vị thế của người dẫn đầu
Authors: Nguyễn, Thương
Keywords: Eurowindow
Vị thế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.60-61
Abstract: Sau gần 16 năm có mặt trên thị trường, Eurowindow luôn khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam. Là DN tiên phong mang những sản phẩm cửa hiện đại có nhiều tính năng ưu việt, Eurowindow đã làm nên cuộc cách mạng về cửa, thay đổi thói quen người tiêu dùng và có đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành VLXD nói riêng và ngành Xây dựng của Việt Nam nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7384
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.