Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73863
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long phòng giao dịch Hòa Phú
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trần, Huỳnh Thúy Khang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Long PGD Hòa Phú trong 3 năm 2018-2021, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho Ngân hàng.
Description: 66 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73863
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.