Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7388
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long
Authors: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Lê, Hoàng Kha
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục phần nào những khó khăn trong quá trình sản xuất lúa, giúp nâng cao lợi nhuận cho nông hộ.
Description: 46 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7388
ISSN: B1403106
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.