Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7388
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Lê, Hoàng Kha
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục phần nào những khó khăn trong quá trình sản xuất lúa, giúp nâng cao lợi nhuận cho nông hộ.
Mô tả: 46 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7388
ISSN: B1403106
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.