Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7389
Title: USG Boral & giải pháp vật liệu nhẹ đột phá
Authors: Đình, Phương
Keywords: USG Boral
Vật liệu nhẹ
Đột phá công nghệ
Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.70-71
Abstract: Các giải pháp vật liệu nhẹ trong ngành xây dựng hiện đại nhằm cung cấp những giải pháp đột phá thay đổi phương pháp xây dựng truyền thống đang là xu hướng tất yếu. Với chủ đề "Cùng nhau kiến tạo tương lai", Công ty USG Boral đã giới thiệu các giải pháp mới: Giải pháp ốp tường EasyFinish, Hệ trường ngoài Durock, Trần kim loại và Tấm thạch cao chịu nước Securock Glass-Mat với kỳ vọng sẽ đổi mới phương pháp xây dựng truyền thống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7389
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.