Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73902
Title: Nghiên cứu phát triển hoạt động du lịch ẩm thực tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Đinh, Thị Tiểu Yến
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu điều kiện phát triển hoạt động du lịch ẩm thực tỉnh An Giang từ đó đề ra các hoạt động du lịch ẩm thực An Giang.
Description: 117 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73902
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.