Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73907
Title: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch gắn với văn hóa phật giáo tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Văn Thắng
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch gắn với văn hóa Phật giáo tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch này, góp phần phát triển du lịch huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.
Description: 93 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73907
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.