Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7391
Title: Căn hộ 2606 nơi hòa quyện âm nhạc & ánh sáng
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Căn hộ 2606
Âm nhạc
Ánh sáng
Không gian sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.74-75
Abstract: Trong bối cảnh các khu công nghiệp mới ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của con người, bài toán thiết kế nội thất đặt ra cho nhóm kiến trúc sư là cải tạo một căn hộ có diện tích 150m2 trên tầng 26: "Làm thế nào để có một không gian sống tuyệt vời trên một diện tích rộng với duy nhất một hướng ánh sáng vào ban ngày".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7391
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.