Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7393
Title: Một số gợi mở về lý luận phê bình kiến trúc ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Thục
Keywords: Lý luận phê bình kiến trúc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.78-81
Abstract: Bản chất của kiến trúc bao gồm thành tổ chính: Kiến trúc như sản phẩm xã hội - tính đại diện; tính thời đại và sự phát triển phong cách. Bối cảnh và lối ra cho lý luận phê bình kiến trúc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7393
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.