Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7395
Title: Lý luận phê bình kiến trúc thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Phạm, Thanh Tùng
Keywords: Lý luận phê bình kiến trúc
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.82-85
Abstract: Kiến trúc Việt Nam có từ rất lâu đời, ở đó chứa đựng các truyền thống văn hóa, tâm linh và tâm hồn Việt. Là bản sắc, là niềm tự hào của dân tộc. Thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư kiến trúc Việt Nam hiện đại song hành cũng với lý luận phê bình kiến trúc không làm mất đi bản sắc dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7395
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.