Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73965
Title: Tác động của giáo dục khởi nghiệp đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Huỳnh, Hữu Thành
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của giáo dục khởi nghiệp đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ thông qua các khía cạnh về nguồn cảm hứng và nhận thức khởi nghiệp của sinh viên. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên bắt đầu từ việc cải thiện chất lượng các khóa học khởi nghiệp.
Description: 100 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73965
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.