Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/740
Title: CADI-SUN khởi nghiệp để trường tồn
Authors: Nguyễn, Sơn
Keywords: CADI-SUN
Khởi nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.18-21
Abstract: Khởi nghiệp từ năm 1989 với hai bàn tay trắng, ông Phạm Lương Hòa - Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) đã xoay xở để tìm ra con đường đúng đắn nhất cho sự nghiệp của đời mình. Dưới đây là cuộc trò chuyện hết sức cởi mở của Tạp chí Năng lượng Việt Nam với ông chủ của CADI-SUN.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/740
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.