Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74014
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Dương, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM cổ phần đại chúng – Chi nhánh Tây Đô, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Description: 82 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74014
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.