Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7401
Title: Đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ trong chính sách chung về nhà ở xã hội
Authors: Nguyễn, Hữu Thái
Keywords: Chung cư cũ
Chính sách
Nhà ở xã hội
Thiết kế cải tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.32-35
Abstract: Không thể cứ mãi giải quyết việc cải tạo chung cư xuống cấp cũ ì ạch theo lối cũ cả mấy chục năm qua, mà nay cần có các bước đột phá mới. Đã đến lúc TP.HCM phải mạnh dạn làm thí điểm giải quyết vấn đề này trong hướng giải quyết chung về nhà ở xã hội. Công việc này đòi hỏi một nghiên cứu, quy hoạch tổng thể về nhà ở đô thị trong bối cảnh chung dân số gia tăng, người dân thu nhập thấp không có nhà, nhà đầu tư nhà đất nóng lòng mong muốn đóng góp nhưng thiếu chính sách, thiếu đất, thiếu vốn. Kinh nghiệm và các bài học thành công giải quyết vấn đề này không thiếu, từ kinh nghiệm cách giải quyết thỏa đáng về nhà ở giai đoạn trước năm 1975 cho đến các chính sách nhà ở toàn dân, nhà ở xã hội đã thành công tại nhiều nước trên thế giới, gần ta như Hàn Quốc, Singapore và tại ngay những nước cũng còn nghèo như ta trong khối ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7401
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.