Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7401
Nhan đề: Đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ trong chính sách chung về nhà ở xã hội
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thái
Từ khoá: Chung cư cũ
Chính sách
Nhà ở xã hội
Thiết kế cải tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 216 .- Tr.32-35
Tóm tắt: Không thể cứ mãi giải quyết việc cải tạo chung cư xuống cấp cũ ì ạch theo lối cũ cả mấy chục năm qua, mà nay cần có các bước đột phá mới. Đã đến lúc TP.HCM phải mạnh dạn làm thí điểm giải quyết vấn đề này trong hướng giải quyết chung về nhà ở xã hội. Công việc này đòi hỏi một nghiên cứu, quy hoạch tổng thể về nhà ở đô thị trong bối cảnh chung dân số gia tăng, người dân thu nhập thấp không có nhà, nhà đầu tư nhà đất nóng lòng mong muốn đóng góp nhưng thiếu chính sách, thiếu đất, thiếu vốn. Kinh nghiệm và các bài học thành công giải quyết vấn đề này không thiếu, từ kinh nghiệm cách giải quyết thỏa đáng về nhà ở giai đoạn trước năm 1975 cho đến các chính sách nhà ở toàn dân, nhà ở xã hội đã thành công tại nhiều nước trên thế giới, gần ta như Hàn Quốc, Singapore và tại ngay những nước cũng còn nghèo như ta trong khối ASEAN.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7401
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.23 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.