Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7404
Title: Tác động của chất lượng Website bán lẻ trực tuyến đến lòng trung thành và hành vi truyền miệng của khách hàng tại Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Trần, Thị Diễm Hương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khám phá và đo lường các yếu tố cấu thành chất lượng website tác động đến hành vi truyền miệng của khách hàng thông qua lòng trung thành. Hàm ý nâng cao chất lượng website trong công tác quảng bá hoạt động bán lẻ trực tuyến trên địa bàn Cần Thơ. Đồng thời, là tiền đề tạo nên chất lượng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khác nói chung đạt được cao nhất có thể.
Description: 106 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7404
ISSN: B1510276
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.