Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74040
Title: Ảnh hưởng của sự manh mún đất đai đến thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Bùi, Lê Nhựt Huy
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của sự manh mún đất đai đến thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Description: 53 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74040
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.