Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74054
Nhan đề: TRỢ LÝ SỐ TƯ VẤN KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ CAN THO UNIVERSITY SOFTWARE CENTER DIGITAL COUNSELOR
Tác giả: Lưu, Tiến Đạo
Trương, Xuân Việt
Nguyễn, Hưng
Từ khoá: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Hiện nay dịch vụ tư vấn, giải đáp thắc mắc trực tuyến về các khóa học và dịch vụ tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ là một phần quan trọng trong hoạt động chiêu sinh của trung tâm. Tuy nhiên không phải lúc nào tư vấn viên cũng trực tuyến. Trong luận văn này, tôi đề xuất giải pháp Trợ lý số tư vấn khóa học tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ. Hệ thống tư vấn này có khả năng tiếp nhận và trả lời một cách tự động 24/7 câu hỏi từ người dùng. Sau đó phân lớp ý định, trích xuất thực thể, từ đó trả về cho người dùng câu trả lời phù hợp nhất. Luận văn cũng giải quyết một thách thức lớn đối với hệ thống chatbot đó là phân lớp đa ý định khi mà trong một câu nói của người dùng có thể mang nhiều hơn một ý định. Hệ thống sử dụng Rasa để xây dựng chatbot cùng với việc tùy chỉnh tham số, bổ sung thành phần mới phù hợp với miền dữ liệu mà chatbot hỗ trợ. Hiện tại Trợ lý số có thể tư vấn 23 khóa học tại Trung tâm Công nghệ phần mềm và một số vấn đề liên quan khác. Kết quả thử nghiệm cho kết quả khả quan khi đạt F1 Score là 0.94. Độ chính xác này sẽ còn được cải thiện theo thời gian khi số lượng câu hỏi đủ lớn. Vì vậy, giải pháp đề xuất này sẽ mở ra một hướng đi đáng được quan tâm trong việc tư vấn, giải đáp thắc mắc tại trung tâm.
Mô tả: 72 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74054
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.