Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74056
Title: XÂY DỰNG CHATBOT TRUY XUẤT HỆ THỐNG BÁO CÁO CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 9
Other Titles: CHATBOT FOR MOBIFONE BUSINESS COMPANY 9 REPORTING SYSTEM
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Nguyễn, Minh Phương
Đỗ, Thành Công
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Sự phát triển nhanh chóng của mô hình kinh doanh trực tuyến đang nhận được sự hỗ trợ tương xứng từ chatbot trong việc thu thập thông tin và phản hồi nhanh chóng tới khách hàng. Tuy nhiên, trong nội bộ các doanh nghiệp, việc ứng dụng chatbot trong các công việc văn phòng đặc biệt là truy xuất báo cáo còn rất hạn chế. Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, luận văn này thực hiện đề tài “Xây dựng chatbot truy xuất hệ thống báo cáo của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9”. Hệ thống được xây dựng dựa trên mã nguồn mở Rasa, cùng với việc sử dụng những tham số và thành phần được thêm vào cấu hình giúp cải thiện kết quả dự đoán của chatbot. Hệ thống sử dụng dữ liệu thử nghiệm được cung cấp từ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 cho huấn luyện và kiểm tra truy vấn báo cáo. Bước đầu triển khai hệ thống thử nghiệm, mô hình đạt kết quả điểm F1 là 0.94. Thông qua kết quả thực nghiệm, có thể thấy rằng việc áp dụng đề tài vào thực tế hoàn toàn khả thi.
Description: 69 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74056
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.