Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74058
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thiên mại dịch vụ Thuận Thiên Thành
Authors: Trần, Thị Thu Duyên
Trần, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thiên Thành trong giai đoạn năm 2018 - 6 tháng đầu năm 2021 từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Description: 86 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74058
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.