Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7406
Title: Thương hiệu tôm nõn Diễm Châu
Authors: Vân Anh
Keywords: Tôm nõn
Diễn Châu
Nghệ An
Thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.29
Abstract: Cùng với cá thu nướng Cửa Lò đến mực khô Quỳnh Lưu, nước mắm Tân An, mới đây tôm nõn Diễn Châu đã trở thành sản phẩm hải sản thứ 4 được công nhận nhãn hiệu tập thể tại Nghệ An. Đây là cơ hội để hải sản xứ Nghệ đã qua chế biến hiện thực ước mơ vươn xa của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7406
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.