Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74069
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2009-2019
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Lê, Ngọc Cát Tường
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74069
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
952.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.