Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74087
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo và dịch vụ bán lẻ tại Slovakia
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo và dịch vụ bán lẻ tại Slovakia. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong thời kỳ đại dịch.
Description: 146 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74087
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.