Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7409
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thành Nguyện Vĩnh Long
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thành Nguyện Vĩnh Long; trên cơ sở đó, luận văn nêu lên một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới.
Description: 161 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7409
ISSN: B1502055
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.