Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74162
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mau hàng trên trang thương mại điện tử Shopee tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Cẩm Lình
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua hàng trên thương mại điện tử Shopee, nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trên Shopee.
Description: 118 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74162
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.