Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74179
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH công nghệ NHONHO
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thị Xuân Các
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghệ NHONHO qua ba năm gần nhất (2018-2020) để thấy được tình hình kinh doanh của Công ty và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74179
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.