Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74183
Title: Phân tích kim ngach xuất khẩu cà phê sang thị trường EU trước và sau hiệp định EVFTA có hiệu lực
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Diễm Yến
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU trước và sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Qua phân tích, nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU hiện tại để đề xuất giải pháp nhằm tận dụng lợi thế từ Hiệp định EVFTA và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu gia tăng trong thời gian tới.
Description: 87 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74183
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.