Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74187
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng giao thông đồng bằng
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Ngọc Hiền
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại CTCP Tư vấn Xây Dựng Hạ tầng Giao thông Đường bộ, và phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: 133 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74187
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.