Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/741
Title: EVNGENCO 3: Đường đến mùa xuân
Authors: Trần, Vũ Thìn
Keywords: EVNGENCO 3
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.26-27
Abstract: Vậy là năm cũ đã đi qua, một mùa xuân nữa lại về. Khép lại một năm đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào, Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động đạt năng suất cao, tạo nên những giá trị năng lượng mới làm đẹp giàu cho mùa xuân đất nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/741
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.