Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/741
Nhan đề: EVNGENCO 3: Đường đến mùa xuân
Tác giả: Trần, Vũ Thìn
Từ khoá: EVNGENCO 3
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.26-27
Tóm tắt: Vậy là năm cũ đã đi qua, một mùa xuân nữa lại về. Khép lại một năm đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào, Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động đạt năng suất cao, tạo nên những giá trị năng lượng mới làm đẹp giàu cho mùa xuân đất nước.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/741
ISSN: 2354-1253
Bộ sưu tập: Năng lượng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.55 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.