Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74214
Title: Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
Authors: Lê, Khương Ninh
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
Description: 92 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74214
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.