Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74214
Nhan đề: Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
Tác giả: Lê, Khương Ninh
Nguyễn, Thị Lan Anh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
Mô tả: 92 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74214
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.