Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7421
Nhan đề: Thái độ rủi ro cá nhân trong các lĩnh vực khác nhau: Trường hợp sinh viên Đại học Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Nguyễn, Thị Kim Anh
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thứ nhất, phân tích thái độ rủi ro cá nhân trong bốn lĩnh vực tài chính, nghề nghiệp, sức khỏe và môi trường. Thứ hai, kiểm tra sự khác nhau trong thái độ rủi ro cá nhân giữa nam và nữ. Cuối cùng là kiểm tra xem khi đáp viên tự báo cáo và khi được đo lại bằng phương pháp MPL thì thái độ rủi ro cá nhân của họ có giống nhau.
Mô tả: 56 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7421
ISSN: B1511054
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.