Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7424
Title: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chả cá tai tượng(Osphronemus gouramy Lacepede)
Authors: Trần, Minh Phú
Lâm, Sơn Hiệp
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài sản xuất sản phẩm chả cá tai tượng được thực hiện với mục đích tạo ra sản phẩm chá cá mới với chất lượng và giá trị cảm quan cao và nâng cao giá trị của cá tai tượng. Đề tài này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Bộ môn Chế biến Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018. Nghiên cứu được thực hiện thông qua các khảo sát về tỉ lệ bột bắp, sorbitol, gelatin, gluten bổ sung vào chả và ảnh hưởng của thời gian bảo quản lạnh đến sự thay đổi chất lượng của sản phẩm. Kết quả cho thấy tỉ lệ bổ sung của bột bắp, sorbitol, gelatin, gluten vào chả cá lần lượt là 5%, 1%, 1% và 2% cho giá trị cảm quan cao nhất và độ dẻo dai tốt nhất. Chả cá có thể đảm bảo chất lượng trong 6 ngày khi bảo quản lạnh ở nhiệt độ (0-5 ˚C)..
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7424
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
500.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.