Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74250
Title: Tác động của COVID-19 đến tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ tại Romania
Authors: Phan, Anh Tú
Trần, Yến Ngọc
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của thời gian gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh do đại dịch COVID-19 gây ra đối với sự tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ tại Romania, đồng thời đề tài mở rộng nghiên cứu thêm tác động của nguồn nhân lực từ xa trong doanh nghiệp và sự hỗ trợ của chính phủ đến mối quan hệ này trong giai đoạn trước khi chính phủ Romania bắt đầu chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19.
Description: 150 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74250
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.