Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74253
Title: Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ tại Bulgaria - Vai trò điều tiết của chi phí bôi trơn và tiếp cận tài chính
Authors: Phan, Anh Tú
Phạm, Quốc Việt
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ tại Bulgaria và tác động điều tiết của tham nhũng và cản trở trong tiếp cận tài chính đến mối quan hệ trên. Sau đó, nghiên cứu chỉ ra các hàm ý cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định chính sách nhằm ban hành các chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp.
Description: 106 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74253
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.