Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74272
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất lúa ở quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thụy Ái Đông
Nguyễn, Minh Kha
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa ở quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ để có thể giúp nông hộ tìm được cách khắc phục các khó khăn và nâng cao lợi nhuận trong quá trình sản xuất.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74272
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.