Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74291
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương tín chi nhánh Sóc Trăng
Authors: Phan, Đình Khôi
Lê, Mai Quỳnh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng giai đoạn từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2021, từ đó nhận ra được những thế mạnh cũng như hạn chế trong hoạt động tín dụng và đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lưng tín dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – chi nhánh Sóc Trăng.
Description: 60 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74291
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.