Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/743
Title: EVNNPT Tập trung nguồn lực đảm bảo truyền tải điện ổn định
Keywords: EVNNPT
Nguồn lực
Truyền tải điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.30-31
Abstract: Năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) sẽ tiếp tục phải truyền tải cao từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, khó khăn trong thu xếp vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo lưới điện truyền tải linh hoạt, an toàn khi các nguồn năng lượng tái tạo vào vận hành,... theo đó, Tổng công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 181,2 tỷ kWh, tăng 9% so với thực hiện năm 2017.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/743
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.